Wie zijn wij

De SHC is een onafhankelijke stichting die na de fusie tussen Casade, Slagenland Wonen en Vieya ontstaan is uit de lokale HBV’s in het werkgebied van woningcorporatie Casade. 

De SHC functioneert als koepel voor bijna 11.000 huurders in de gemeente Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.  


Wij hebben viermaal per jaar overleg met de verhuurder, waarin wij lopende kwesties kunnen aankaarten en in overleg aan kunnen pakken. 

 Ook geven wij gevraagd én ongevraagd advies.werkgebied SHC A3
Lokale verankering

De huurders kunnen op lokaal- of complexniveau terecht voor informatie en ondersteuning bij de SHC. 

Door middel van overleg en advies met/over de verhuurder willen wij een zo prettig mogelijke omgeving voor de huurder maken. 

Lage huurprijzen, een veilige en fijne woon/werkomgeving en goede service.Logo HBV Samen Sterk
Samen Sterk
logo dongen5
HBD
logoHBVLoz
HBV Loz
download
HVOW
Samenwerkingsovereenkomst Casade
Vastgestelde punten in deze overeenkomst

De fusie tussen Casade, Slagenland Wonen en Vieya (tot Stichting Casade) aanleiding is voor de in de gemeenten Waalwijk, Loon op Zand en Dongen werkzame huurdersbelangenorganisaties om de samenwerking te zoeken en de krachten te bundelen in een overkoepelende Stichting SHC, die tot doel heeft het behartigen van de algemene belangen van huurders en huurdersbelangenorganisaties in het werkgebied van Casade op het gebied van wonen, woonomgeving en overige zaken die verband houden met de volkshuisvesting 

De fusie tussen de corporaties en de krachtenbundeling van de huurdersbelangenorganisaties aanleiding vormen om de samenwerking tussen de corporaties en de huurdersbelangenorganisaties, die voor de fusie in afzonderlijke overeenkomsten was vastgelegd, in een overeenkomst tussen SHC en het nieuwe Casade vast te leggen;

Uw invloed

Alle huurders kunnen inspaak hebben!

Onder voorwaarden kunnen huurders van Casade deelnemen in het bestuur van de lokale HBV of aan één van de werkgroepen. 

We werken continu aan het verbeteren en uitbreiden van invloed van de huurders op het beleid van Casade.

Huurdersinvloed aan de voorkant van de beleidsvorming.

Via werkgroepen en een jaarlijks participatieplan wordt de huurdersinvloed aan de voorkant van de beleidsvorming geborgd waarbij voor de werkgroepen aparte spelregels worden geformuleerd.

De huurder aan zet door stimuleren van actief burgerschap. De SHC en Casade bevorderen gezamenlijk het actief burgerschap van bewoners in straten, complexen, buurten of wijken. Zij stimuleren en faciliteren huurders bij initiatieven in de wijk doch het bedenken en uitvoeren van deze activiteiten ligt in eerste instantie bij de huurders/bewoners zelf.

Werkgroepen
Uw directe invloed op een specifiek onderwerp

Als huurder zijn er wel degelijk mogelijkheden om direct invloed uit te oefenen en op te komen voor onze belangen. Steeds meer is de tijd dat “alles van bovenaf” beslist werd voorbij. Nieuwe wetgeving geeft nog steeds weer meer mogelijkheden voor inspraak van huurders en is ook steeds meer verankerd in de samenwerking met onze verhuurder Casade.


Er zijn al een aantal actieve werkgroepen waar u zicht bij kunt aansluiten:
Onderhoud
Servicekosten
Communicatie
Vastgoed
Schoonmaak

Duurzaamheid
Sloopstatuut
Prestatieafspraken

Woning in Zicht

Woningmutatie
Achterban
Huurdersdag
Huurbeleid