Huurdersbelangenvereniging Oud Waalwijk 
(H.V.O.W.)
Geschiedenis

De Huurdersbelangenvereniging is opgericht op 28 april 1999 door een aantal bewoners en Woonstichting Waalwijk na een grondige voorbereidingsfase waarvoor de stichting Mozaïek Waalwijk vanaf 1998 zorgde. De eerste 7 bestuursleden van de HVOW waren, voorzitter Jan Sonneveld, secretaris John Verhoeven, penningmeester Anne van Nije, bestuursleden, mevr. E. van der Heijden, Gerard den Dekker, Ad van Engelen en Jos Baars. John Verhoeven is doorgegroeid naar de raad van commissarissen van Casade Woondiensten. We hebben vergaderd bij Mozaïek waarbij we ook van hen nog maatschappelijke ondersteuning hebben gekregen. Daarna is de H.V.O.W. verhuisd naar een eigen huur pand in het centrum van Waalwijk. Sinds januari 2013 is de H.V.O.W. gevestigd in BaLaDe. 


We behartigen de belangen van de huurders van woningen van Casade Woonstichting in de gemeente Waalwijk voor de herindeling. (Vandaar de naam “Oud Waalwijk”). En sinds een aantal jaren ook voor de huurders van Casade in Sprang-Capelle en Landgoed Driessen. 


Zaken die voor u als huurder van belang zijn zal de Huurdersbelangenvereniging u, door middel van een nieuwsbrief periodiek of op onze website en/of op facebook informeren, zodat ook u van de belangrijkste ontwikkelingen op de hoogte blijft. De Huurdersbelangenvereniging H.V.O.W. is volledig onafhankelijk van welke instelling of organisatie dan ook. Huurders, medehuurders en bewoners van Casade Woonstichting zijn automatisch GRATIS lid. 

 

De bestuursleden van de Huurdersbelangenvereniging zorgen ervoor dat zij op de hoogte blijven van al het nieuws op het gebied van de volkshuisvesting zowel op landelijk, regionaal als op plaatselijk niveau. 


De HuurdersbelangenVereniging kan gericht advies geven op vragen over wonen en huren. Mocht zelfs de Huurdersbelangenvereniging daar geen antwoord op weten, kunnen zij u naar de juiste instantie doorverwijzen. 


Het bestuur van de Huurdersbelangenvereniging heeft een informatieplicht naar de huurders toe. De huurders kunnen ons raadplegen over belangrijke beslissingen over hun woning. Hierdoor blijft de huurderbelangenvereniging op de hoogte van wat er allemaal afspeelt onder de huurders zodat we er adequaat op kunnen reageren.


Wie zijn wij

-

Wij zijn een vereniging van huurders voor huurders. We bestaan uit een dagelijks bestuur en bestuursleden. Al deze leden zijn gekozen tijdens de jaarlijkse ledenvergadering. 


Eenmaal in de maand komt het bestuur samen om de actualiteiten te bespreken. Daarnaast vergadert een vaste afvaardiging van 3 personen voorgedragen uit het bestuur van de H.V.O.W. samen met de afvaardiging van andere huurdersbelangen-verenigingen.  Dit is een overkoepelende stichting, genaamd SHC. 


Meerdere malen per jaar overlegt de SHC (Samenwerkende huurdersorganisaties Casade) met Casade Woonstichting om te overleggen over beleidsbeslissingen en de gang van zaken bij Casade Woonstichting en brengt hierover advies uit.Bestuurssamenstelling

-

De Huurdersbelangenvereniging Oud Waalwijk bestaat uit 7 tot 9 bestuursleden. De bestuursleden met de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester, vormen het dagelijks bestuur. Daarnaast kunnen er ook toehoorders zijn die deelnemen aan werkgroepen. Deze toehoorder heeft geen stemrecht tijdens een vergadering.

Voorzitter

Mw. P. Lommers

Penningmeester

Vacature 

(Wordt tijdelijk waargenomen door de penningmeester SHC)

Bestuursleden

Dhr. E. Kaya

Secretaris

Vacature

Notulist

Mw. A. van Oort

Bestuursleden SC/LD

Vacature

Lid werkgroep onderhoud

Dhr. B. Barajanan

Wat doen we
-

We zijn een vereniging voor en door huurders. We geven de huurders van Casade Woonstichting advies. Dit kan zijn op het gebied van wonen, onderhoud etc. Mocht U problemen hebben over het juist functioneren van de woning dan moet u altijd ten eerste Casade Woonstichting hierover berichten en een klacht indienen via Casade. Blijkt dat u daar niet uit komt en U hebt een geschil met Casade Woonstichting kunt U ons hiervoor benaderen. Indien nodig schakelen wij werknemers van Casade Woonstichting in om poolshoogte te nemen over de klachten die een huurder heeft en de te nemen oplossing. Als er geen oplossing komt wordt dit geschil besproken tijdens de maandelijkse vergadering van de HuurdersbelangenVereniging Oud Waalwijk. Wij gaan dan, samen met de SHC en/of de Woonbond zoeken naar een passende oplossing.