Werkgroepen
Uw directe invloed op een specifiek onderwerp

Als huurder zijn er wel degelijk mogelijkheden om direct invloed uit te oefenen en op te komen voor onze belangen. Steeds meer is de tijd dat “alles van bovenaf” beslist werd voorbij. Nieuwe wetgeving geeft nog steeds weer meer mogelijkheden voor inspraak van huurders en is ook steeds meer verankerd in de samenwerking met onze verhuurder Casade.


Er zijn al een aantal actieve werkgroepen waar u zicht bij kunt aansluiten:
Onderhoud
Servicekosten
Communicatie
Vastgoed
Schoonmaak

Duurzaamheid
Sloopstatuut
Prestatieafspraken

Woning in Zicht

Woningmutatie
Achterban
Huurdersdag
Huurbeleid