Werkgroep: PrestatieAfspraken

De werkgroep prestatieafspraken heeft als doel de afspraken die tussen gemeente en Casade gemaakt worden mede te beïnvloeden en ideeën en voorstellen gevraagd en ongevraagd te bespreken in het voordeel van de huurders.